דף הבית
 אירועים תשע"ה
 אודות המכון
 פעילות המכון
 סקרים תקופתיים
 מלגות
 קורסים
 תקצירי הרצאות
 קישורים
 קרנות מחקר
 המכון בתקשורת
 פרסומי המכון
 English
 המכון ברשתות החברתיות
Sponsored by
www.imply.co.il
אודות
מכון Orange לחקר האינטרנט

העולם עובר בעשור האחרון מהפכת מידע כמותה לא ידעה האנושות. למהפכת האינטרנט השלכות דרמטיות על כל תחומי חיינו ללא יוצא מן הכלל. כשם שהמהפכה התעשייתית שינתה את פני העולם, כך משנה האנושות פניה גם עתה.

מטרתו של מכון Orange לחקר האינטרנט של אוניברסיטת תל-אביב, היא חקר מהפכת המידע בפרט והשלכותיה בכלל, הבנת תהליכיה וצפיית עתידה. המכון מהווה מוקד מידע ומחקר אינטרדיסציפלינרי. דגש מיוחד ניתן לחקר השפעת האינטרנט על החברה הישראלית והעולם היהודי.

המכון מהווה מוקד המשלב את האקדמי עם המעשי, את הנחקר עם המחקר. המכון מקיים פעילות רבת היקף, הכוללת קיומם של כנסים, ימי עיון, ערבי עיון וסמינרים במגוון נושאים, אשר המשותף לכולם הוא בחינת השפעות חברתיות-תרבותיות של האינטרנט על הפרט והחברה. המכון מבצע שני סקרי דעת קהל בשנה, הבוחנים את מאפייני השימוש באינטרנט בחברה הישראלית. המכון תומך במחקר של דוקטורנטים בתחום חקר האינטרנט, ומעניק מדי שנה מלגות עידוד וסיוע. כמו כן, נרקמים שיתופי פעולה הן עם גורמי מחקר והן עם גורמי עשייה אינטרנטית בארץ ובעולם. המכון לחקר האינטרנט משתתף במחקר הבינלאומי ELOST העוסק בנגישות של שכבות סוציו-אקונומיות נמוכות לממשל זמין.