דף הבית
 אירועים תשע"ה
 אודות המכון
 פעילות המכון
 סקרים תקופתיים
 מלגות
 קורסים
 תקצירי הרצאות
 קישורים
 קרנות מחקר
 המכון בתקשורת
 פרסומי המכון
 English
 המכון ברשתות החברתיות
Sponsored by
www.imply.co.il
קרנות מחקר

איגוד האינטרנט הישראלי מעניק מענקי מחקר לחוקרים ולדוקטורנטים עבור מחקרים בתחום האינטרנט. ניתן להגיש בקשות עד 31 בדצמבר 2007. התקנון - כאן.

פרס ריינהולד-כהן לעבודות סטודנטיאליות מצטיינות בקניין רוחני, שמוענק על ידי
המרכז למשפט וטכנולוגיה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.
הפרטים המלאים ותנאי ההגשה נמצאים באתר המרכז למשפט וטכנולוגיה:
http://techlaw.haifa.ac.il

המרכז למשפט וטכנולוגיה, אוניברסיטת חיפה מלגות ופרסים

The Berkman Center for Internet and Society at  Harvard Law school :
Fellowship and Internship Program

Stanford Law School for Internet and Society
Fellowship Program

The Berglund Center  
קרן המחקר

להלן מידע אודות קרנות מחקר שונות התומכות במחקרים בנושאים שונים המכילים גם את חקר האינטרנט להבטיו:   
מידע זה לקוח מתוך מתוך אתר קרן המחקר של אוניברסיטת ת"א


מלגות לסטודנטים

חקר השלטון המקומי

מענקי מחקר  המרכז לתקשורת חדשנית וטכנולוגיות תקשורת


מלגות לנשים

קול קורא לתכנית מלגות לעידוד נשים למדע וטכנולוגיה

המגזר השלישי

צמצום הפער הדיגיאטלי בחברה החרדית


חקר הטרור

מלגות לדוקטורנטים

מלגות אשכול

מלגות בוכמן

מלגות לקידום הוראת המדעים והטכנולוגיה

מלגת קרן קולטון

מלגות ע"ש נחמיה לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה

פרס  דן דוד

קרן וולף – מלגות לזכרו של ד"ר משה גלבוע ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים - תשס"ו

מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח – תשס"ו