דף הבית
 אירועים תשע"ה
 אודות המכון
 פעילות המכון
 סקרים תקופתיים
 מלגות
 קורסים
 תקצירי הרצאות
 קישורים
 קרנות מחקר
 המכון בתקשורת
 פרסומי המכון
 English
 המכון ברשתות החברתיות
Sponsored by
www.imply.co.il
תשס"ו
אירועי המכון בשנת תשס"ו

להלן תוכנית שנתית של ימי עיון וסמינרים שהתקיימו במסגרת פעילות המכון

נובמבר 2005
22.11 כנס -  לוחמת המידע בעידן הממוחשב 
תוכנית הכנס   תקציר הרצאות

23.11 סמינר מחקר - ד"ר יובל שביט
נושא ההרצאה: פרוייקט DIMES אונ' ת"א  תקציר ההרצאה  מצגת מההרצאה

דצמבר 2005
14.12 סמינר מחקר - פרופ' לאו קורי, ראש המכון להיסטוריה ופילוספיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן, אוניברסיטת ת"א
נושא ההרצאה: אנציקלופדיות ואינטרנט: מרוב מידע - האם רואים את הידע?

26.12 יום עיון - משותף עם Virtual TAU - מרכז ללמידה אקדמית ברשת, אוניברסיטת ת"א. למידה אקדמית ברשת: כוונות וכיוונים. תוכנית יום העיון

ינואר 2006
12.1 כנס - משותף עם החוג למדיניות ציבורית: ממשל ומשפט בעידן המידע. תוכנית הכנס

17.1 ערב עיון - האינטרנט כמצע לפריחתן של היידיש והלדינו תוכנית ערב העיון

18.1 סמינר מחקר - דרור גרין, מנהל "קוגיטו, בית-ספר לפסיכותרפיה".
נושא ההרצאה: טיפול נפשי ויחסים טיפוליים באינטרנט

פברואר 2006
2.2 סמינר מחקר
ד"ר חנן גלזר,  המחלקה להנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן גוריון.
נושא ההרצאה: שביעות רצון משתמשים מאתרי אינטרנט: השפעת העיצוב והשימושיות
                    קשור למאמר   מצגת

15.2 כנס - בשיתוף החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ופורום פסיכולוגיה ברשת: התמכרות לרשת - התמכרות ברשת. תוכנית הכנס

מרץ 2006
7.3 יום עיון - הכנס הבינלאומי השני לגנאולוגיה יהודית ואינטרנט

8.3 סמינר מחקר- פרופ' יורם עשת, ראש מרכז מחקר לשלוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה.
נושא ההרצאה: מאחורי המסך המרצד: תרבות המשחקים הדיגיטאליים אצל בני נוער

20.3 כנס דוקטורנטים חוקרי אינטרנט

אפריל 2006 
24.4 ערב עיון - יום השואה 2006-   שני היבטים מקוונים

30.4 סמינר מחקר - שמעון שרבף. נושא ההרצאה: סין והאינטרנט - רגולציה מול התפתחות טכנולוגית


מאי 2006
9.5  סמינר מחקר - ד"ר אלי דרזנר. נושא ההרצאה: ריבוי משימות בתקשורת אינטרנטית טקסטואלית. למאמר בנושא

29.5 ערב עיון: לאן מתקוונת השירה?

יוני 2006
6.6 סמינר מחקרד"ר אשר עידן. נושא ההרצאה: ווב 2: הטכנולוגיה של הכלכלה הפוסט מודרנית. למצגת