דף הבית
 אירועים תשע"ה
 אודות המכון
 פעילות המכון
 סקרים תקופתיים
 מלגות
 קורסים
 תקצירי הרצאות
 קישורים
 קרנות מחקר
 המכון בתקשורת
 פרסומי המכון
 English
 המכון ברשתות החברתיות
Sponsored by
www.imply.co.il
תשע"ב

הרצאות במסגרת סמינר המחקר:

9.1 -  שרון חלבה-עמיר, פעילות פוליטית מקוונת בקרב חברי הכנסת: תמונת מצב, 2011.

20.3 - חיים ויסמונסקי, טריטוריאליות באינטרנט והחקירה הפלילית.

15.5 - איילת עוז וליאור גלרנטר, לגיטימציה פנימית וחיצונית בויקיפדיה.

19.6 - ליאורה צרפתי, הפער העצום בין מהפכות האינטרנט של דרום קוריאה וצפון קוריאה.

 

סדרת ימי עיון בנושא רשתות חברתיות:

25/1 - חינוך וחברה בסבך הרשתות החברתיות.

14/3 - מורים ותלמידים בסבך הרשתות החברתיות.

9/5 - מה עושה הגלישה ברשת החברתית לבני הנוער? שלוש נקודות מבט: פסיכיאטרית, פסיכולוגית ומשפטית.

 

אירועים אחרים:

19.5 - מושב בנושא "אנטישמיות ואנטישמים במרחבי האינטרנט" במסגרת יום עיון של מרכז קנטור.

13.6 - מושב בנושא "ההשפעה החברתית של ממים אינטרנטיים" במסגרת פסטיבל פרינט סקרין.