דף הבית
 אירועים תשע"ה
 אודות המכון
 פעילות המכון
 סקרים תקופתיים
 מלגות
 קורסים
 תקצירי הרצאות
 קישורים
 קרנות מחקר
 המכון בתקשורת
 פרסומי המכון
 English
 המכון ברשתות החברתיות
Sponsored by
www.imply.co.il
ענת כהן

פיתוח, תיקוף ויישום מודל עלות-תועלת להוראה אקדמית משלבת טכנולוגיות אינטרנט

ד"ר ענת כהן*

תקציר. שילוב טכנולוגיות האינטרנט בהוראה האקדמית גובר בעשור האחרון בקצב מהיר ובשיעור חסר תקדים (Allen & Seaman, 2008). עם זאת, רבים לא מודעים למורכבות תהליך השילוב, או לא מזהים את ההיבטים המגוונים ואת השיקולים המעורבים בעת קבלת החלטות הן ברמת קביעת מדיניות לטווח ארוך והן ברמת המרצה, המשלב טכנולוגיות אלו בהוראתו. תפקידם של מקבלי ההחלטות בשתי הרמות הינו מורכב אף יותר נוכח המגוון הרחב של המודלים והאסטרטגיות, המופעלים במוסד כחלק ממסגרות הוראה קיימות: החל מהתנסויות מקומיות, מאתרי אינטרנט התומכים בהוראת פנים אל פנים בקמפוס, קורסים מקוונים במלואם, ועד תוכניות שלמות לתארים אקדמיים (Bonk & Graham, 2006; Mioduser & Nachmias, 2002; Moore & Kearsely, 2005). לאור כל זאת, אין זה מפתיע ששילוב הטכנולוגיות בהוראה האקדמית, הכרוך בהשקעות לא מבוטלות הן מצד האוניברסיטה והן מצד המרצים, לא תמיד מסתיים כסיפור הצלחה, ולא מושגות כל הציפיות, כגון שיפור איכות ההוראה והלמידה והוזלת עלויות.

לאחרונה עולה חשיבותן של סוגיות, הנוגעות לתועלות ולעלויות של שילוב זה, הן מצד מקבלי ההחלטות במוסד, הלוקחים בחשבון התחייבויות להשקעה בטכנולוגיה חדשה, והן מצד בעלי עניין כגון מרצים וסטודנטים (Bramble & Panda, 2008; Moonen, 2003, 2005; Twigg, 2003). מהפכת ההוראה המקוונת, ויישומה במודלים שונים, בתנאים של שינוי מואץ ובהעדר מודלים קלאסיים של עלות-תועלת בחינוך, מציבה אתגר גדול בתחום זה. רוב המחקרים עוסקים במדידת עלות-תועלת ההוראה המקוונת בהשוואה להוראה המסורתית (Bartley & Golek, 2004; Taylor, 2001; Cukier 1997; Curtain, 2002; Rumble, 2001b), כשבחינת אפקטיביות הלמידה המקוונת התמקדה בהתרשמויות מרצים או סטודנטים, בעמדותיהם כלפי ההוראה ואיכותה, ובהישגי הלומדים (;Russell, 2001 Levin & McEwan, 2001). מחקרים אלו חושפים רק חלק מאפקטיביות הקורס (Nachmias, 2002). כדי לחשוף תהליכים המתרחשים בקורסים מקוונים, יש לכלול מגוון שיטות הערכה, בחלקן המתבססות על נתונים שנאספים במהלך הפעילויות, ובחלקן טכניקות הערכה חדשות, המשקפות טוב יותר שיטות הוראה ולמידה חדשות (Bates, 2001; Bates & Poole, 2003). אחד הכלים לניטור תהליך הלמידה המקוונת והערכתו הוא ניתוח קבצי היומן (log-file), הנאספים אוטומטית מהרגע שהסטודנט נכנס לאתר  (Mazza & Dimitrova, 2004). ניתוח קבצי הלוג אינו מושפע מהטיות הנובעות מדווח אישי (Mclaughlin et al., 1999), ויתר על כן, המידע נאסף בצורה אוטומטית ללא התערבות בתהליך ההוראה והלמידה (Pahl, 2004). המידע אודות פעילות הלומדים באתר נשמר בפורמט דיגיטלי, המאפשר נגישות קלה למידע לצורך ניתוח והערכה גם לאחר שהקורס הסתיים.

מאמר זה מציג מחקר, הנערך במסגרת לימודים לתואר שלישי בהנחייתו של פרופ' רפי נחמיאס, ועוסק בניתוח העלויות והתועלות הנגזרות משילוב האינטרנט בהוראה האקדמית. עבודת המחקר התבצעה בשני שלבים: בשלב הראשון, פותח מודל כמותי להערכת העלויות והתועלות של ההוראה האקדמית משלבת אינטרנט. המודל מורכב ממסגרת תיאורטית ומכלי ניתוח חישובי קל ליישום, במסגרתו נמדדו העלויות הנדרשות לפיתוח אתרי קורסים ולהוראה באמצעותם, וקשת התועלות המופקות בהיבטים כלכליים, פדגוגיים ורגשיים (שביעות רצון) בעבור סטודנטים, מרצים ואוניברסיטה; בשלב השני, נערך מחקר הערכה ויישום של המודל שפותח, תוך מתן מענה לסוגיות עלות-תועלת שילוב האינטרנט בהוראה האקדמית באוניברסיטה.

לקריאת המאמר המלא בפורמט PDF

* ענת כהן קיבלה את מלגת נטוויז'ן 2005 מטעם מכון 013 נטוויז'ן לחקר האינטרנט לתמיכה במחקר הדוקטורט שלה.