דף הבית
 אירועים תשע"ה
 אודות המכון
 פעילות המכון
 סקרים תקופתיים
 מלגות
 קורסים
 תקצירי הרצאות
 קישורים
 קרנות מחקר
 המכון בתקשורת
 פרסומי המכון
 English
 המכון ברשתות החברתיות
Sponsored by
www.imply.co.il
אלונה פורקוש-ברוך

ניתוח חקרי-מקרה של יוזמות פדגוגיות חדשניות משולבות אינטרנט ותקשוב בראי מחקר בינלאומי

אלונה פורקוש-ברוך*

תקציר. המחקר המדווח במאמר זה נערך כמחקר המשך השוואתי  של מחקר SITESm2, והתמקד באפיון היוזמות הפדגוגיות, בהיבטים של רמות החדשנות שלהן בתחומים של המיליה הבית ספרי, במשתנים הבית ספריים ובמשתנים מערכתיים ובקשר שלהם ליוזמות הללו. הנתונים הופקו מתוך מאגר הדו"חות הנרטיביים שנבנה במסגרת מחקר SITESm2.

ממצאי המחקר מצביעים על קיומם של מודלים שונים ומגוונים של יוזמות פדגוגיות חדשניות המשלבות אינטרנט ותקשוב בהוראה ובלמידה. ניתן למדוד כל יוזמה פדגוגית חדשנית על רצף של חדשנות, כאשר בצדו האחד של הרצף משמש התקשוב להרחבה של פרדיגמה פדגוגית קיימת, להעשרתה ולהעצמתה, ובצדו האחר של הרצף התקשוב משמש מנוף לשינוי והזדמנות להחלה של פרדיגמה פדגוגית חדשנית ולשינוי רדיקאלי בהוראה ובלמידה. חדשנות פדגוגית משולבת תקשוב הינה יוזמה מורכבת , שמעורבים בה משתנים מתחומים שונים. כל יוזמה נותנת מענה לצרכים מקומיים. עם זאת, מעורבותם של מספר משתנים עשויה לקדם הצלחה של יוזמות חדשניות המשלבות תקשוב, בהם, בראש ובראשונה, מורים מובילים, ולעתים אדם אחד, מעין  "משוגע לדבר", הממלא תפקיד מרכזי בהפעלת היוזמה החדשנית. יוזמות חדשניות מחייבות תחזוקה ושידרוג, וצריכות להיתפס כחדשנות בהתהוות. לפיכך, מתחייבת היערכות מערכתית לשימור היוזמה ולהמשכיותה לאורך זמן, באמצעות שדרוג תשתיות תקשוב, תמיכה טכנית ותקצוב שיעודד מורים להמשיך וליזום, להצטרף כשותפים ליוזמות חדשניות, להרחיבן ולשפר אותן.

לקריאת המאמר המלא בפורמט PDF

* אלונה פורקוש-ברוך קיבלה את מלגת נטוויז'ן 2006 מטעם מכון 013 נטוויז'ן לחקר האינטרנט לתמיכה במחקר הדוקטורט שלה.