דף הבית
 אירועים תשע"ה
 אודות המכון
 פעילות המכון
 סקרים תקופתיים
 מלגות
 קורסים
 תקצירי הרצאות
 קישורים
 קרנות מחקר
 המכון בתקשורת
 פרסומי המכון
 English
 המכון ברשתות החברתיות
Sponsored by
www.imply.co.il
עדי שרעבי

קשרים חברתיים באינטרנט ותחושת בדידות בקרב תלמידים עם וללא ליקויי למידה

ד"ר עדי שרעבי*

תקציר. מטרת המחקר היתה לבחון את תפקידו של האינטרנט כמתווך קשרים חברתיים ואת תרומתו להסבר תחושת הבדידות בקרב תלמידים עם ליקויי למידה. במחקר השתתפו 1,178 תלמידים מתבגרים עם וללא ליקויי למידה שלמדו בכיתות י' – י"ב בבתי ספר תיכוניים. נערכה חלוקה לתת קבוצות ספציפיות בהתייחס לסביבה החינוכית ולחומרת הלקות: 888 תלמידים מתבגרים שלמדו בבתי ספר תיכוניים רגילים (213 תלמידים עם ליקויי למידה ו-675 תלמידים כקבוצת השוואה); 290 תלמידים ב'סיכון' שלמדו במרכזי חינוך ונוער (121 תלמידים עם ליקויי למידה ו-169 תלמידים כקבוצת השוואה). חומרת הלקות נבחנה בחלוקה לתת קבוצות על-פי רמת ההתאמות לבחינות הבגרות שקיבלו התלמידים (התאמות ברמה 1, 2 ו-3). תוצאות המחקר מצביעות על תרומתו הדיפרנציאלית של האינטרנט להסבר תחושת הבדידות. תרומה זו נמצאה שונה בין תקשורת בין אישית כללית באינטרנט המשמשת תלמידים לחיזוק וביסוס קשרים קיימים מחיי היום יום, לבין 'חברות וירטואלית' המתייחסת לקשר של התלמיד עם חבר שהוא מכיר ומתקשר עימו רק דרך האינטרנט. תקשורת בין אישית כללית נמצאה קשורה לתחושת בדידות נמוכה ואילו 'חברות וירטואלית' לתחושת בדידות גבוהה. כמו כן, נמצא כי לחומרת הלקות תרומה בהסבר תחושת בדידות זו. לתלמידים אשר קיבלו התאמות ברמה גבוהה הייתה תחושת בדידות גבוהה יותר מאלו אשר קיבלו התאמות ברמה נמוכה יותר. למחקר זה תרומה תיאורטית ומשמעויות חינוכיות מעשיות, בבחינת השימוש באינטרנט ככלי חברתי אשר עשוי לתרום להתמודדות תלמידים עם ליקויי למידה עם תחושת בדידות. בדיקת השונות בין קבוצות התלמידים והבנת הגורמים המנבאים עמידות (Resilience), עשויה לסייע בהבנה ובפיתוח גישות לטיפול חינוכי ותמיכה בקבוצת התלמידים שנכשלו במערכת הבית ספרית התיכונית.

לקריאת המאמר המלא בפורמט PDF

* עדי שרעבי קיבלה את מלגת נטוויז'ן 2006 מטעם מכון 013 נטוויז'ן לחקר האינטרנט לתמיכה במחקר הדוקטורט שלה.