דף הבית
 אירועים תשע"ה
 אודות המכון
 פעילות המכון
 סקרים תקופתיים
 מלגות
 קורסים
 תקצירי הרצאות
 קישורים
 קרנות מחקר
 המכון בתקשורת
 פרסומי המכון
 English
 המכון ברשתות החברתיות
Sponsored by
www.imply.co.il
ספטמבר 2005
ממצאי סקר דעת קהל בנושא שימוש באינטרנט בחודש ספטמבר 2005

להלן פרוט ממצאי סקר דעת קהל טלפוני שבוצע בסוף ספטמבר 2005 בקרב כ400 איש/ה כמדגם מייצג של כלל האוכלוסיה הבוגרת בישראל (גילאי 18 ומעלה). טעות הדגימה - 5%.
לנוחותכם-הממצאים הושוו לסקרים קודמים (בשאלות הזהות).
יזום הסקר ועריכתו-מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט של אוניברסיטת תל-אביב.
ביצוע-מכון סמית לסקרי דעת קהל.

 

ערב ראש השנה תשס"ו:
*59% מאזרחי ישראל מחוברים לאינטרנט מביתם. רובם המכריע מחוברים באינטרנט מהיר.
*ל-73% מאזרחי ישראל יש מחשב בביתם.
*רוב הגולשים ה"כבדים" בישראל-צעירים עד גיל 29.
*הפעילות השכיחה ביותר של הגולשים-חיפוש מידע ודואר אלקטרוני.

 


פרוט הממצאים

האם יש בבית מחשב וחיבור לאינטרנט

לשאלה: האם יש בדירתך (בבית) מחשב? ואם כן, האם הוא מחובר לאינטרנט מהיר או בחיוג רגיל? (בקרב כלל המדגם)

 

ספטמבר 2005

מאי 2005

אוגוסט 2004

אפריל 2004

אוקטובר 2003

אין מחשב בבית

27%

27%

29%

29%

30%

יש מחשב אך לא מחובר לאינטרנט

14%

15%

14%

17%

24%

מחובר לאינטרנט מהיר (ADSL או בכבלים)  

54%

52%

50%

44%

28%

מחובר לאינטרנט בחיוג רגיל  

5%

6%

7%

10%

18%

נמשכת המגמה (לאורך זמן) לעליה באחוז שציין שיש מחשב שמחובר לאינטרנט מהיר (ADSL או בכבלים) וירידה באחוז המחוברים לאינטרנט בחיוג רגיל.  


ניתוח לפי משתני רקע

האחוז שציין ש"אין מחשב בבית" (27% מכלל המדגם) גבוה יחסית יותר בקרב:
· המבוגרים מעל גיל 50 (44%)
· הציבור החרדי/ דתי (35%)
· בקרב בעלי רמת השכלה נמוכה (47%) ובקרב בעלי רמת הכנסה נמוכה (42%)
· בקרב העולים מחבר העמים לעומת  הותיקים (37% לעומת 25% בהתאמה)

האחוז שציין ש-"יש מחשב בבית אך לא מחובר לאינטרנט" (14% מכלל המדגם) גבוה יחסית בקרב:
· גילאי הביניים 49-30 (21%)
· ציבור חרדי / דתי (27%)
· בעלי רמת הכנסה נמוכה (20%)

האחוז שציין ש"יש מחשב בבית מחובר לאינטרנט מהיר " (54% מכלל המדגם) גבוה יחסית בקרב:
· צעירים עד גיל 29  (64%)
· חילונים (69%)
· בעלי רמת השכלה גבוהה (67%)
· בעלי רמת הכנסה גבוהה (80%)
· בקרב הותיקים יותר מאשר בקרב העולים מחבר העמים (56% לעומת 46% בהתאמה)

 

הרגלי גלישה באינטרנט

תדירות ביצוע פעילות באמצעות האינטרנט

לשאלה: בכל פעם שאת/ה גולש/ת באינטרנט מהבית, באיזה תדירות את/ה מבצע פעילות  אקטיבית באינטרנט, כמו: חיפוש מידע, הורדת קבצים, קניית מוצרים ושירותים, השתתפות בצ'טים, שליחת מסרים מידיי וכדומה?
(בקרב אלו שיש להם מחשב שמחובר אינטרנט  וגולשים -   53% מהמדגם)

 

ספטמבר 2005

 

 

מאי 2005

 

 

אוגוסט 2004


 

כל יום או כמעט כל יום – 4 פעמים ביום או יותר

28%

 

20%

 

31%

 

כל יום או כמעט כל יום – 3-2 פעמים ביום

13%

=23%

19%

=43%

12%

=28%

כל יום או כמעט כל יום – פעם אחת ביום

10%

24%

16%

מספר פעמים בשבוע אבל לא כל יום

16%

=37%

19%

=32%

18%

=34%

פעם בשבוע

6%

6%

7%

3-2 פעמים בחודש

2%

2%

2%

פעם בחודש

2%

2%

2%

לעיתים רחוקות יותר

11%

3%

5%

לא הביעו דעה

12%

5%

7%

 
ניתן לחלק את המרואיינים ל- 3 קבוצות:
· גולשים כבדים (28% מאלו שגולשים) - מבצעים פעילות אקטיבית באינטרנט לפחות 4 פעמים ביום
· גולשים בינוניים (23% מאלו שגולשים) - מבצעים פעילות אקטיבית באינטרנט בין פעם אחת ל - 3 פעמים ביום
· גולשים קלים (37% מאלו שגולשים) - מבצעים פעילות אקטיבית באינטרנט פחות מפעם ביום.

אפיון הגולשים ה"קלים", ה"בינוניים" ו"הכבדים" לפי משתני רקע

אחוז הגולשים ה"כבדים" (28% מהגולשים) גבוה יחסית בקרב:
· צעירים עד גיל 29 - 40%
· ילידי אחת מארצות  אסיה-אפריקה - 61%

אחוז הגולשים ה"בינוניים" (23% הגולשים) גבוה יחסית בקרב:
· הציבור החילוני - 29%
· בעלי רמת הכנסה גבוהה - 29%

אחוז הגולשים ה"קלים" (37% מהגולשים") גבוה יחסית בקרב:
· הציבור החרדי/דתי - 58%
· בעלי רמת השכלה נמוכה  - 45%

לא נמצאו הבדלים נוספים.


תדירות ביצוע פעולות באמצעות האינטרנט - סיכום בקרב כלל המדגם

 

ספטמבר 2005

מאי 2005

אוגוסט 2004

גולשים כבדים – לפחות 4 פעמים ביום

15%

9%

14%

גולשים בינוניים – 3-1 פעמים ביום

12%

18%

12%

גולשים קלים –  פחות מפעם ביום

20%

14%

15%

גולשים באינטרנט ולא ציינו באיזו תדירות

6%

2%

3%

יש מחשב שמחובר לאינטרנט אך לא גולשים 

6%

15%

13%

אין מחשב בבית או שיש מחשב אך לא מחובר לאינטרנט

41%

42%

43%


פעילות  שעושים בשכיחות גבוהה באינטרנט
לשאלות: (לאלו שגולשים  - 53% מהמדגם)  מהי הפעילות שאת/ה עושה  הכי הרבה באינטרנט? ומהי השניה?  

 

פעילות ראשונה

 

פעילות שניה

 

סה"כ ראשונה והשניה

 

שולח/ת או מקבל/ת אי-מייל (דואר אלקטרוני)

31%

 

18%

 

49%

 

גולש/ת באתרים לחיפוש מידע

31%

=38%

28%

=39%

59%

=77%

גולש/ת לאתרי חדשות

7%

11%

18%

גולש/ת לאתרי צרכנות (בנקים, קניות)

5%

 

8%

 

13%

 

משתתף/ת בצ'טים / קבוצות דיון / שולח/ת מסרים מיידיים

7%

 

5%

 

12%

 

תוכנות ומשחקים

4%

 

8%

 

12%

 

לא הביעו דעה

15%

 

22%

 

15%

 

· במדרג הראשון צויינה גלישה באתרים לחיפוש מידע (בסקר ספטמבר 2005 - כולל אתרי חדשות).
· במדרג השני צויינה שליחת או קבלת  אי-מייל (דואר אלקטרוני).
· יתר סוגי הפעילויות צויינו באחוזים נמוכים יותר.


ניתוח סוגי פעולות שמבצעים בשכיחות גבוהה באינטרנט לפי תדירות  גלישה

 

כבדים

(28%)

בינוניים

(23%)

קלים

(37%)

סה"כ

הגולשים

שולח/ת או מקבל/ת אי-מייל (דואר אלקטרוני)

60%

71%

36%

49%

 גולש/ת באתרים לחיפוש מידע

72%

71%

54%

59%

 גולש/ת לאתרי חדשות

16%

17%

22%

17%

 גולש/ת לאתרי צרכנות   (בנקים, קניות)

11%

17%

15%

13%

 תוכנות ומשחקים

16%

14%

12%

12%

 משתתף/ת בצאטים / קבוצות דיון / שולח/ת מסרים  מידיים

22%

8%

10%

12%

· האחוז שציין "שליחה וקבלת מיילים" גבוה יחסית בקרב הגולשים  ה"בינוניים" וה"כבדים".
· האחוז שציין ש"גולש באתרים לחיפוש מידע" גבוה יחסית בקרב הגולשים ה"כבדים" וה"בינוניים"
· האחוז שציין ש" גולש/ת לאתרי צרכנות" גבוה  יחסית בקרב הגולשים  ה"בינוניים".  
· האחוז שציין ש"משתתף/ת בצ'אטים / קבוצות דיון / שולח/ת מסרים  מידיים" גבוה יחסית  בקרב הגולשים ה"כבדים".